Yoga

” Yoga är för mig ett sätt att skapa balans, lycka och att leva med ett öppet hjärta.Yoga och meditation är ett hjälpmedel för att få distans från intellektet. Om vi tar allt som vår hjärna säger på allvar blir vi nervösa och oroliga.
Om vi kan lugna våra tankar en stund och plocka ner dem i kroppen kan vi se en situation eller känna en känsla vi har på ett nytt sätt. Hjärnan har en tendens att se de negativa och finna fel i vår nuvarande situation.Yoga och meditation hjälper en att känna tillit och acceptans oavsett vilken situation man befinner sig i. Livet blir ibland hektiskt och i den stressen glömmer vi bort att livet är för oss och att vi är skaparna av vårt eget universum. Vi måste göra aktiva val och förändringar.Yoga och meditation hjälper till att se klart och att känna känslor på djupet. Yoga ger energin man behöver för att förändra, eller bara en väg till självkärlek och medvetna val då vi hör vad hjärtat vill säga istället för hjärnan när vi sitter i stillhet eller rör oss på yogamattan.”

Pt Yoga

Personlig träning i yoga är ett fantastiskt verktyg för dig som vill bekanta dig med yoga eller utveckla din praktik

PT-yoga används också i ett terapeutiskt syfte. Många av oss bär på trauman, både kroppsliga och sinnliga som vi behöver bearbeta.  Yoga är ett perfekt verktyg för självläkning. Rörelse i kombination med samtal kan vara förlösande när orden inte räcker till.

Yoga för Företag

Yoga ihop med sina kollegor på företaget ger många fördelar. Man skapar en positiv, omtänksam och mer empatisk känsla mellan er som arbetar. Som företag ger man sina medarbetare förutsättningar att för att ni ska få bättre hälsa, få verktyg för att stressa ner, öka medvetenhet kring andning vilket ger mer fokus, klarhet och kreativitet samt att yoga ger en mer smidig stark och flexibel kropp. Allt detta resulterar i en friskare personal och mindre sjukskrivningar.