samtalsterapi

( Personligen eller Videomöte )

Individuell Terapi

Du kan vända dig till mig när du känner dig nedstämd eller orolig, när du drabbats av sorg eller förlust, när du går igenom en kris eller när du känner dig låst i din nuvarande livssituation. Alla tankar och funderingar är välkomna. I en lugn och trygg miljö med mig som utomstående person fri från dömande eller relation till ditt privatliv hjälper jag dig att sortera upp dina tankar och känslor

Grupp Terapi

Under utveckling.

För företag

I vår samtid som vi lever i nu rör sig saker fortare än någonsin. Detta leder till stora chanser men också enorma utmaningar för oss individer. Hur möter vi de ständiga förändringarna på arbetsplatser och organisationer? Hur ser relationer ut bland arbetskamrater, medarbetare, chefer eller grupper?

Hur gör du som chef för att må bra och få balans mellan arbete,privatliv, relationer och hälsa?

Medarbetarstöd är till för att skapa en god psykisk hälsa på arbetsplatsen, förebygga stressrelaterade sjukdomar, höja motivationen och kreativitet och förebygga sjukskrivningar. Medarbetare som mår dåligt och är på gränsen till utbrändhet kan nå markant förbättring med samtalsprogrammet.

Detta gäller även om personer upplever konflikter i arbetsgruppen eller har personliga problem på hemmaplan. Upplägget omfattar oftast 10 eller fler samtalstillfällen à 60 minuter var, men vi kan även anpassa detta efter individen eller organisationens specifika behov.

” Jag tror på att bara man tar tid för sig själv och reflektion så har man kommit en lång bit på vägen närmare sig själv. Man kan då ta mer medvetna trygga val genom livet som gör att både vardagen, relationer och kommunikation med omgivningen blir lättare. I början kan detta vara en utmaning men med tid och engagemang kan livet bli en behaglig resa oavsett om man tar sig igenom glädje eller sorg. Man måste känna sina känslor annars stannar de inom oss och kommer ut på fel sätt eller kanske i värsta fall förs över till nästa generation.”