Coaching

Coaching är att ställa sig själv frågan om vad man vill varför man vill det och hur det skall gå till. Att bli coachad innebär att på sikt kunna nå sina mål, öka sin prestation, utveckla sig och lära sig.

Jag som coach finns här för dig för att stödja och uppmuntra dig i en kreativ miljö så att du kan utvecklas och fördjupa din förståelse för ditt inre och dina mönster och hitta en inre kraft till förändring.

Coaching hjälper dig som klient att börja använda dina potential och din vilja så att du kan skapa förändring i ditt liv. Coaching handlar om upptäckten av sina beteendemönster, medvetenhet och makten att göra sina egna val i livet. Coaching är mer målinriktat än samtalsterapi och man gör upp en tidsplan.

En person som önskar coaching kommer ofta med ett specifikt krav på en situation i livet som den vill utveckla. Detta kan vara till exempel relationen, arbetet, träning.

Samtal/livscoaching

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mitt nästa steg i livet eller på jobbet?

Varför når jag inte mina mål, eller känner mig tillfredsställd i livet? Vad hindrar mig från att förverkliga mina drömmar? Samtal/livscoaching hjälper dig att utforska din vilja, värderingar, känslor och behov både privat men också yrkesmässigt.

Tillsammans med en coach arbetar du genom följande steg:

1. Nuläget

2. Önskat läge

3. Motivation

4. Hinder

5. Resurser

6. Handlingsplan

Omfattning 5-10 sessioner.

Nuläget

Hur ser min situation ut, privat och yrkesmässigt?

Önskat läge

Vad längtar jag efter? Vilka är mina mål?

Motivation

Varför är det här viktigt för mig?

Hinder

Vad hindrar mig från att uppnå det jag vill?

Resurser

Vilka förmågor behöver jag stärka upp för att komma över de identifierade hindren?

Handlingsplan

Vad gör jag? När? Hur?… En plan läggs upp och du får hemuppgifter som vi följer upp i coachingen.